Wissel

Basismodule met een wissel links of rechts
532 x 532 mm

C-rails 4 24172
1 24224
1 24611 of 24612
my world 4 23172
1 23224
2 23611 of 23612*

* met de aanvullingsset 23300 zijn twee wisselmodules te maken.